Samenwerking

Scholen die deelnemen aan het Project

  • De Springplank
  • De Hofstee
  • De Leest
  • De Pontus
  • De Hasselbraam
  • De Vincent van Goghschool
  • De Toverlaars
  • De Keen
  • ’t Carillon
  • De Klankhof

Project TAEL werkt nauw samen met de Voorleesexpress Etten-Leur. Veel kinderen die taalondersteuning volgen op de scholen krijgen ook begeleiding vanuit de Voorleesexpress. In overleg met de ouders melden scholen kinderen aan bij de Voorleesexpress. De Voorleesexpress ontvangt ieder half jaar de thema’s van de scholen, die deelnemen aan het Project TAEL, zodat de vrijwillige voorlezers met de boeken, die zij voorlezen, kunnen aansluiten bij de thema’s.

Er is een goede samenwerking tussen Project TAEL en de Bibliotheek van Etten-Leur door middel van overleg met de leesconsulenten van de bibliotheek over de inzet van boeken en materialen binnen de thema’s, waarover wordt gewerkt. Daarnaast maken we gebruik van de VVE-activiteiten die de bibliotheek organiseert, zoals bijvoorbeeld het interactief voorlezen. Bij deze activiteit nodigen we de kinderen, die taalondersteuning volgen en hun ouders expliciet uit.


In de bibliotheek zit ook het Taalhuis. Het Taalhuis is een ontmoetingsplek waar laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen informatie en advies kunnen krijgen over (cursussen) basisvaardigheden (taal, reken en digitale vaardigheden). Op maandagochtend wordt door het Taalhuis de cursus ‘Taal voor Thuis’ gegeven. Tijdens deze cursus leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of het stellen van vragen. Ook worden de ouders geïnformeerd over wat hun kind leert op school. Ouders van de kinderen, die taalondersteuning volgen, geven wij informatie mee over het Taalhuis.

Project TAEL werkt samen met MOTIONLAB Taaldans. Elke school, die deelneemt aan het Project TAEL, krijgt ieder schooljaar twee taaldanslessen aangeboden. Bij Taaldans gaan de kinderen bewegend, dansend, zingend, rijmend en spelend aan de slag met de belangrijke woorden van het thema, waaraan de kinderen werken. Dat resulteert in actieve en creatieve taallessen, waarin de natuurlijke bewegelijkheid van het jonge kind wordt ingezet als zijn kracht. Er wordt elke les gewerkt aan luisterhouding, klankontwikkeling, rijm en ritme, en de ontwikkeling van zowel de passieve als de actieve woordenschat. Daarbij wordt ook de taalondersteuner geïnspireerd hoe beweging ingezet kan worden tijdens de taalondersteuning.

Bij één taaldansles worden ook de ouders van de kinderen uitgenodigd, zodat ook zij ervaren hoe zij middels beweging de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Sociaal Taal
Sociaal Taal is een initiatief vanuit de Parochie. Vrijwilligers begeleiden ouders, die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen, bij het leren van de Nederlandse taal. Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend kunnen ouders daar terecht.
Bijna iedere woensdagmiddag organiseert Sociaal Taal een voorleesuurtje voor jonge kinderen en hun ouders.

Ouders, die de Nederlandse taal nog niet goed kunnen begrijpen en spreken, verwijzen wij door naar Sociaal Taal.

Logopedisten in Etten-Leur
Veel kinderen die taalondersteuning volgen, worden ook begeleid door een logopedist. Alle logopedisten binnen Etten-Leur zijn op de hoogte van het project TAEL. De logopedisten ontvangen ieder half jaar de thema’s van de scholen, die deelnemen aan het Project TAEL, zodat zij met hun opdrachten/ oefeningen kunnen aansluiten bij de thema’s.