Over ons

De Projectgroep TAEL bestaat uit Tamara, Marije, Ester en Hanneke.

Tamara

Mijn naam is Tamara Groenewegen. Vanaf september 2022 heb ik met veel enthousiasme het Project TAEL overgenomen van Marije Schneijderberg en ben ik de coördinator van het Project TAEL geworden.

Voordat ik bij het Project TAEL startte was ik werkzaam als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Daarvoor heb ik op diverse basisscholen gewerkt in Rotterdam, variërend van groep 1 t/m 8. Op mijn laatste school in Rotterdam heb ik een taalklas voor nieuwkomers mogen opzetten en heb ik mij verder gespecialiseerd als NT2-docent. Daarnaast heb ik een specialisatie op het gebied van leerproblemen.

Door mijn werkervaring heb ik gezien dat het erkennen en toestaan van de talige diversiteit een positief effect heeft op de leerlingen. Dit heb ik met mijn werk in de taalklas gedaan d.m.v. translanguaging. Woordenschat, van zowel eentaligen als meertaligen, is een netwerk van woorden in het brein. Bij meertaligen bevinden alle talen zich in hetzelfde netwerk. Wanneer ze woorden en de betekenis hiervan in één taal al geleerd hebben, hoeven ze het in de nieuwe taal alleen nog maar te labelen. En meertaligheid maakt deel uit van onze samenleving. Hoe mooi is het als je thuistaal er mag zijn binnen het onderwijs.

Met mijn kennis ga ik het project voortzetten. Hopelijk kunnen we met elkaar het onderwijs zo inrichten dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ook wil ik verder gaan met elkaar inspireren om de leeromgeving nog taalrijker te kunnen maken.

Taken van mij als coördinator:
– Het opzetten van taalondersteuning voor jonge kinderen.
– Het coachen van de taalondersteuners op de verschillende scholen in Etten-Leur.
– Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
– Het bieden ambulante ondersteuning aan leerkrachten met meertalige leerlingen.
– Het organiseren van studiedagen voor het onderwijs in Etten-Leur op het gebied van taal.
– Het behouden van verbindingen tussen alle verschillende taalinitiatieven binnen Etten-Leur.

Marije

Marije

Mijn naam is Marije Schneijderberg. Intern begeleider op basisschool de Toverlaars in Etten-Leur.  Mijn werkervaring in het onderwijs is in 2000 gestart in Etten-Leur op de Vincent van Goghschool. Ik ben leerkracht geweest van verschillende groepen variërend van groep 1 t/m groep 8 en vanaf 2006 ben ik gaan werken als Intern Begeleider (IB-er). Als IB-er heb ik vanuit subsidiegelden een schakelklas op mogen zetten voor kinderen uit de groepen 4 t/ m 6, die behoeften hebben aan een extra taalaanbod. Daarnaast heb ik gewerkt als Remedial Teacher in een orthopedagogische praktijk. 

Vanaf augustus 2018 tot augustus 2022 ben ik coördinator geweest van het Project TAEL en medeoprichter van het Project TAEL. Deze uitdaging heeft ervoor gezorgd dat ik middels het volgen van (NT2)-cursussen en het lezen van vakliteratuur nog veel meer kennis heb opgedaan over het begeleiden van kinderen met een vertraagde taalontwikkeling en meertalige kinderen. 

Daarbij vind ik het van groot belang om aandacht te besteden aan de thuistalen van de leerlingen en deze functioneel in te zetten binnen het onderwijs. Je thuistaal hoort immers bij wie je bent en is een deel van je identiteit. Onderzoek toont aan dat dit de kansen voor deze leerlingen vergroot en deze kinderen zich meer gezien voelen in wie zij zijn. Wat zou het leuk zijn, wanneer we in Etten-Leur de meertalige kinderen meer kansen kunnen bieden, doordat hun thuistaal er mag zijn binnen het onderwijs!

Esther

Mijn naam is Esther Kools. Ik ben vanuit SKPOEL gedetacheerd naar het samenwerkingsverband in Breda (RSV Breda e.o.). Mijn expertise ligt op het vlak van leer- en gedragsproblematieken. Maar zeker ook op het gebied van taal. Ik ben 17 jaar lang werkzaam geweest op SBO Het Kompas in Etten-Leur. Op Het Kompas werkte ik als intern begeleider en als taalcoördinator. Voor de functie van taal- coördinator heb ik veel samengewerkt met het Expertise Centrum Nederlands en heb ik met de logopedist een taalwerkwijze geschreven die door de inspectie erkend is.

Momenteel ben ik werkzaam als begeleider passend onderwijs voor alle scholen in Etten-Leur en de scholen in Breda Zuid Oost. Vanuit die functie denk ik mee en adviseer ik in trajecten voor scholen. Binnen die trajecten kom ik regelmatig in aanraking met leerlingen waarbij het leerproces niet soepel verloopt en waarin taal een belemmerende factor is. Regelmatig zijn dit leerlingen die ook begeleid en ondersteund worden door een taalondersteuner van TAEL.

Door nieuwsgierigheid kwam ik, via een paar van die trajecten, in aanraking met Marije. Er was meteen een click. Beiden zijn wij “taalgek” en zijn we van mening dat een juiste inzet van (de moeder-) taal kansen voor leerlingen vergroot!

Met veel plezier werk ik samen in het project TAEL om zoveel mogelijk uit het project te halen en om dit stevig te borgen voor de scholen van Etten-Leur.

Boordevol ideeën en good practice vanuit andere regio’s zijn we nog lang niet klaar met ons doel in Etten-Leur.

Deze website is een super fijne stap in de richting om scholen meer tools in handen te geven en te voorzien van goede informatie omtrent de begeleiding en ondersteuning van meertalige leerlingen en leerlingen met een vertraagde taalontwikkeling.

We hopen dan ook dat er door scholen gretig gebruik gemaakt gaat worden van deze website!

Esther
Hanneke

Hanneke

Mijn naam is Hanneke van der Schoot en ik ben vanaf 1983 werkzaam bij het openbaar onderwijs in Etten-Leur.

Na mijn specifieke opleiding gericht op kleuters ben ik destijds gestart als taalondersteuner voor kleuters met Nederlands als tweede taal. Vandaaruit heb ik vele jaren volledig gemengde kleutergroepen gedraaid.

Na een overgang naar een andere locatie binnen het openbaar onderwijs Etten-Leur heb ik 3 jaar gewerkt in groep 5 en wederom vele jaren daarna weer in de groepen 1/ 2 en 3.

Al die jaren heb ik me als leerkracht o a geprofessionaliseerd op het gebied van taal- en woordenschatontwikkeling bij het jonge kind. Mede vanuit die ervaring en opgedane kennis op dat gebied, was het mede opzetten van TAEL en invulling geven aan de functie van TAEL ondersteuner op brede school de Vleer een gewenste volgende stap van mij in mijn loopbaan.

Naast deze functie zet ik me o.a. ook binnen en buiten de Vleer in voor het V(V)E (Voor en Vroegschoolse Educatie) traject. Aangemelde peuters, die vanuit het consultatiebureau of de voorschool daarvoor in aanmerking komen, hebben ook recht op extra ondersteuning in groep 1 en 2; vaak op het gebied van taal. Het is dus voor mij extra leuk om de verbinding te kunnen maken tussen deze twee trajecten; want een goede taalontwikkeling is een must voor ieder kind!