TOS

Achtergrondinformatie

TOS

Kentalis

Op deze site vind je tips om kinderen met taal- en spraakproblemen te ondersteunen.

Signaleringsposter Heeft Jos TOS?

Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen? Op Signaleringsposter Heeft Jos TOS? – kinderen (kentalisshop.nl) kun je de Poster ‘Jos heeft een TOS’ in diverse talen gratis downloaden.

Auris

Op de site van Auris vind je veel informatie en downloads over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Digitaalspeciaal.nl

Digitaalspeciaal.nl heeft veel informatie en handelingsadviezen over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de klas. Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief kun je gratis het e-book ‘TOS tips en bijpassende apps’ downloaden.

ALDeQ-NL 

De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden. De gratis online vragenlijst is bedoeld voor logopedisten maar kan ook gebruikt worden door CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren of -leerkrachten in functie van doorverwijzing. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een professional in. Twijfel je bij een meertalige leerling of er mogelijk sprake kan zijn van een TOS, dan kan de IB-er deze vragenlijst samen met ouders invullen.

Overige links

  • Op YouTube vind je een filmpje van Auris, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de signalen zijn van een taalontwikkelingsstoornis.
  • App ‘TOS-check’ 1 tot 7 jaar. Via deze app kun je informatie verkrijgen over TOS en een spraaktaaltest invullen om te bekijken of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een TOS bij een kind.

 Ga direct terug naar het overzicht van alle achtergrondinformatie