Thema’s en hoeken

Achtergrondinformatie

Thema's en hoeken

Taalinspel.nl

Op deze website dagen ze je uit om verdieping aan te brengen in  taal(denken) in spel. Wil je ook graag taaldoelen aan spel koppelen? Wil je het taaldenken bij kinderen stimuleren? Heb je kinderen in je groep die heel graag spelen en wil jij graag bij hen aansluiten? Heb je kinderen in je groep die juist nog weinig tot spel komen en wil je hen daarbij begeleiden? Dan vind je op deze website een praktische aanpak voor peuter- en kleutergroepen om tijdens doen-alsof-spel te werken aan zowel spel- als taalontwikkeling. Aan de hand van tien kernelementen, ondersteund door filmfragmenten en kijkvragen, kun je heel concreet werken aan de taaldenk- en spelontwikkeling van jonge kinderen. 

Kleuteridee

Op de site van kleuteridee.nl kun je per thema op zoek hoe je in dat thema een leuke hoek kunt inrichten. Op deze site staan ook interactieve praatplaten.

Leraar24 – Spelscripts

Sommige meertalige kleuters kunnen veel baat hebben bij het introduceren van spelscripts, zodat ze een houvast hebben aan de plaatjes bij het spelen in hoeken. Het aanleren van vaste zinnetjes zijn daarbij ook helpend. Als leerkracht mee spelen in de hoek en meegaan in het verhaal van de kinderen is natuurlijk ook erg verrijkend.

Overige links

  • In dit artikel staat een tip over de indeling van het lokaal (in het artikel gaat het over een vertelhoek, maar het zou ook kunnen gaan om de instructietafel).
  • Kleuterjuf Jelke uit België heeft hele inspirerende filmpjes gemaakt. In dit filmpje wordt haar onderwijs onder de loep genomen en krijgt ze tips van taaldeskundigen over het taalrijker maken van haar thema’s en hoeken. Het gaat daarbij om taalaanbod, taalproductie en feedback geven.

 Ga direct terug naar het overzicht van alle achtergrondinformatie