Sociaal emotioneel

Achtergrondinformatie

Sociaal emotioneel

Augeo

Sommige leerlingen met een migratieachtergrond hebben last van een trauma. Op deze website kun je een gratis online cursus doen ‘Steun bieden  aan vluchtelingen kinderen in het basisonderwijs’

Pharos

Op de site van Pharos vind je een handreiking met praktische informatie en tips voor begeleiding van vluchtelingkinderen op de basisschool.

Auris

Voor kinderen met een vertraagde taalontwikkeling kan het moeilijk zijn om over gevoelens te praten. De gevoelenskaarten van Auris kunnen hierbij steun bieden. 

 Ga direct terug naar het overzicht van alle achtergrondinformatie