Meertaligheid

Achtergrondinformatie

Meertaligheid

Meertaligheid ‘Het Klokhuis’

Hoe is het om meertalig te zijn? Wat zijn de voor- en nadelen voor meertaligheid? Kijk deze uitzendig van ‘Het Klokhuis’ voor antwoorden op deze vragen. Ook leuk om met je klas te kijken, als je veel meertalige leerlingen in de klas hebt.

Lowan PO

Op Lowan (PO) vind je alle actuele en relevante informatie omtrent onderwijs aan nieuwkomers in het (basis)onderwijs.
Lowan is een site het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Er zijn veel onderdelen op de site en de belangrijkste zijn onderwijs en lesmateriaal. Onderwijs bestaat uit: instroom, leerlijnen, vakgebieden en toetsing. De lesmaterialen zijn talrijk. Het belangrijkste is de brochure bestaande uit 44 pagina’s met veel handige les ideeën en tips: ‘Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers’. Zeer de moeite waard om door te nemen. 

Handboek voor professionals ‘Kinderen die meertalig opgroeien’

In dit handboek (gemeente Zaanstad) vind je de nieuwe visie op de optimale taalontwikkeling van het meertalige kind (9 maanden tot 12 jaar). Er zijn 8 adviezen geformuleerd voor ouders, die deze visie concreet maken. Deze adviezen kunnen we als professionals met ouders delen. Daarmee kunnen zij hun kinderen, die in een meertalige omgeving opgroeien, zo goed mogelijk in hun taalontwikkeling ondersteunen. Het handboek bevat veel concrete adviezen en bruikbare links. Een aanrader!

Bazalt

Hier vind je de NT2-observatielijst van KIJK!. Middels deze lijst kun je zien in welke fase (gewenningsfase, redzaamheidsfase, omgangs- en leertaal) een NT2-leerling zich bevindt.

ATO Amstelveen

Dit is de site van ambulante taalondersteuning in Amstelveen. Onder het tabblad achtergrondinformatie vind je heel veel tips voor de begeleiding van meertalige leerlingen op de reguliere basisschool.

Probiblio

Op deze websites vind je flyers over meertaligheid voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders.

Moedint2

Met deze sites/applicaties kun je leren over de verschillen in talen/klanken en deze vergelijken met de Nederlandse taal/klanken. Je kan ook naar de website voor Meertaligheid en stoornissen gaan.

Lesmateriaal NT2

Op deze site vind je informatie over methodes/ methodieken voor de begeleiding van kinderen met Nederlands als tweede taal.

Het ABC

Op deze site staan per groep een aantal algemene tips en adviezen voor leerlingen in de groepen 3 t/m 8, die nog niet zolang in Nederland zijn of kinderen die van een Eerste Opvang uitstromen naar regulier onderwijs.

Lowan ontwikkelingsperspectief

Hier vind je verschillende ontwikkelingsperspectieven voor NT2-kinderen, waar je houvast aan kunt hebben bij het stellen van doelen voor deze kinderen.

Bareka

Bareka is een methode, die steeds meer wordt gebruikt in het rekenonderwijs en helpend zou kunnen zijn voor nieuwkomers, omdat ze analyseren welke vaardigheden de leerlingen hebben gebaseerd op kale sommen. Je kunt op hun website gratis schriftelijke toetsen downloaden om te onderzoeken op welk niveau een leerling rekent.

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

Op de website ‘Nieuwsrekenen voor nieuwkomers’ kun je werkboekjes vinden om contextsommen te oefenen in groep 5 t/m 8 maar op Avi E3 niveau taal.

De Taalreis

Hier kun je een poster downloaden over meertaligheid en wanneer je contact op moet nemen met een logopedist. Er staan vragen op aan ouders in 5 verschillende thuistalen. Door deze vragen met ouders te beantwoorden, wordt duidelijk of logopedie gewenst is.

Kentalis

Kentalis heeft praktische informatie waaronder richtlijnen, multidisciplinair onderzoek, Turks-NL materiaal, taalstimulering, handige links, literatuur en veel gestelde vragen.

Meertalig.nl

Meertalig.nl is een interactief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site is betrouwbare, helder informatie te vinden: de ‘basics’ voor meertalig opvoeden. Meertalig.nl is verfrissend anders en telkens up to date door maandelijkse bijdragen van experts en ouders. Meertalig.nl heeft ook een facebooksite, welke een aanrader is om te volgen.

NT2 Startpakket (Lowan)

Op deze site vind je een startpakket voor nieuwkomers, die al goed kunnen lezen. Er staat dat het startpakket is ontwikkeld voor kinderen in het VO, maar sommige onderdelen zijn ook goed te gebruiken voor oudere kinderen op de basisschool.

Handreiking PO-Raad

Handreiking PO-Raad biedt nieuw perspectief op meertaligheid en integratie. Op onderstaande website staat een pdf van 74 blz. met als titel ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ en met ondertitel ‘Keuzes rond nieuwkomers op de basisschool’. Deze brochure bestaat uit 4 hoofdstukken: Kind en Taal, Taal en Onderwijs waaronder de reis van DAT naar CAT Onderwijs, Organisatie en vakmanschap.

Overige links

 • Op You tube vind je een filmpje van Femke Danse, waarin zij aan ouders uitlegt hoe belangrijk het is om de thuistaal te blijven spreken met de kinderen en hoe ouders de thuistaal kunnen gebruiken binnen het gezin.
 • Op de website van TS Mozaiek lees je waarom je meertaligheid moet omarmen/ vieren.
 • Bij de opvang van vier leerlingen die minder dan een jaar in Nederland zijn of wanneer jullie school meer dan tien nieuwkomers opvangt, heeft school recht op bijzondere bekostiging. Op lowan.nl vind je rekenmodules.
 • Kletshead podcast – Hele leuke podcasts over meertaligheid voor iedereen doe daarmee te maken heeft.
 • HCO/Bazaltgroep heeft daar samen met kinderen een mooi kwartetspel voor ontwikkeld. Leuk, voor de wat hogere groepen. In de brief die erbij zit, staan leuke lessuggesties om het kwartetspel te introduceren. Vier meertaligheid elke dag! Gratis kwartetspel – HCO
 • Ook in Haarlem is een mooi boekje ontwikkeld Een tweedejaars nieuwkomer bij jou in de klas.
 • Wanneer verloopt een tweedetaalverwerving te traag?
 • Hola blog – Dit is een Engelstalige poster, die de mythes over meertaligheid kort ontrafelt.
 • Simea – Dit is de handreiking van Simea t.a.v. meertaligheid
 • Klasse – Op deze site is ook veel te vinden over meertaligheid op de basisschool.
 • Is jouw klas (groep 3-8) taalrijk ingericht? Dit is een hand-out om dat te checken.

 Ga direct terug naar het overzicht van alle achtergrondinformatie