Klanken

Achtergrondinformatie

Klanken

Klankkaartjes

Op deze website vind je voor elke klank woordkaartjes van woorden met die klank. Deze klankkaartjes kun je gebruiken bij het aanleren van een nieuwe klank. Er zijn klankkaartjes met de woorden en de kleuren van ‘Zien is snappen’ en klankkaartjes zonder de woorden erbij. Wanneer je de klankkaartjes gebruikt, werk je ook aan de woordenschatuitbreiding.

Onderwijswereld

Dit is een blog waarin helder staat omschreven waarom klankonderwijs van belang is voor nieuwkomers. Ook vind je er een link naar een folder met praktische informatie over klanklessen.

Juf Sanne

Leuke digibordlessen over klanken, welke goed zijn te gebruiken in de klas. Er worden soms wel moeilijke woorden gebruikt. Let erop dat de kinderen voldoende woordkennis hebben om de lessen te kunnen begrijpen.

Pbnt2

Op deze website vind je gratis materiaal (werkbladen en geluidsfragmenten) wat je kunt downloaden voor kinderen met een Arabische achtergrond die moeite hebben met het verschil van de /p/ en de /d/.

Van klanken naar leesonderwijs

Nieuwkomers die in groep drie komen en moeten leren lezen in het Nederlands of oudere nieuwkomers die nog niet kunnen lezen in het Nederlands, stellen de leerkrachten voor vragen als ‘Help, wat moet ik
doen? Kan ik werken met de leesmethode op dezelfde manier als voor Nederlandstalige leerlingen?’

Op deze pagina diverse tips over klankonderwijs en een goede lijn naar voortgezet technische lezen beschreven in handleidingen gericht op de diverse groep 3 methodes (Denk aan Veilig Leren Lezen en Lijn 3).

Top Klankbeelden van Afasienet

Dit is een online programma waar je de uitspraak van alle klanken mee kunt oefenen. Je kunt per klank de stand van de mond en de tong bekijken op een tekening of op een korte video. Alle taalondersteuners hebben een inlogcode voor dit programma. TAEL heeft van alle klanken mondmotoriekkaartjes gemaakt.

    Overige links

    • Dit is de link naar een filmpje van een klankles gegeven volgens de stappen uit ‘Zien is Snappen’ van Coenen & Heijdenrijk (2010). Zie het YouTube-filmpje.
    • In elke leesmethode van groep 3 staan lettertoetsen, die je ook kan gebruiken als klanktoets: laat de leerling niet naar de letters kijken, maar jij zegt een klank en de leerling moet hem nazeggen. Zo kun je controleren of de leerling de klank kan articuleren. Met een minimale parentoets kun je controleren of de leerling een bepaalde klank auditief kan onderscheiden. Minimale paren zijn woordparen, die maar in één klank verschillen, zoals nies/vies of baan/been. Hiervoor zijn ook veel verschillende oefeningen/ toetsen in omloop (zoek op minimale paren oefeningen).

     Ga direct terug naar het overzicht van alle achtergrondinformatie