Voor ouders

Voor ouders

Wat fijn, dat u de website van TAEL bezoekt. Op deze pagina vindt u informatie, over hoe u uw kind kunt helpen met (de Nederlandse) taal.

Lezen is van groot belang voor de taalontwikkeling van uw kind. Weet u dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek? Door regelmatig boeken te lenen en deze met uw kind te lezen, wordt de woordenschat van uw kind aanzienlijk vergroot.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de bibliotheek te gaan met uw kind, vraag dan eens aan de leerkracht of uw kind een boek kan lenen van school. Veel scholen hebben zwerfboekenstation. Daar mag uw kind kosteloos een boek van meenemen om thuis met u te lezen.

De bibliotheek organiseert ook leuke taalactiviteiten voor kinderen. U leest hier meer over op: Agenda – Nobelaer

In Etten-Leur hebben we de Voorleesexpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot ongeveer 8 jaar met een vertraagde taalontwikkeling extra aandacht krijgen. Ze lezen uw kind(eren) voor, doen taalspelletjes en gaan samen met u als ouders aan de slag met taal en leesplezier. Dat doen ze door uw gezin (thuis) te ontmoeten, maar ook door digitale contactmomenten. De school kan uw kind(eren) hiervoor opgegeven. Een half jaar lang, iedere week, komt een vrijwilliger voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het (de taal) leert. U leest hier meer over op: Wat kan de VoorleesExpress betekenen voor ouders? | VoorleesExpress

Ervaring van ouders:
Wilt u weten hoe andere ouders de voorleesexpress ervaren, kijkt u dan naar het filmpje ‘Voorleesexpress, samen aan de slag’.

Elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen aan kinderen van 3 t/m 7 jaar in het clubgebouw van ARV Achilles. Elke week een nieuw verhaal en leuke spelletjes. U, als ouder, bent ook welkom. Komt u ook met uw kind(eren)? Deelname is gratis.

Het voorlezen start iedere woensdag om 14:30 uur in het Clubgebouw ARV Achilles Sportpark De Lage Banken (Concordialaan 206, 4871 ZD Etten-Leur). Het duurt tot 15:30 uur. Letop! Op dit moment zit het project vol en zijn er geen plaatsen beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen. 

Wat fijn, dat u thuis ook aan de slag wilt gaan met uw kind om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren! Hieronder leest u enkele tips hoe u dit kunt doen.

Tips om thuis aan de slag te gaan met uw kind met taal:

 • Praat veel met uw kind. Benoem wat u of uw kind doet en wat u ziet. Spreek met uw kind de taal of talen die u het beste en het liefste spreekt.
 • Praat met uw kind over verschillende onderwerpen. Laat uw kind veel vragen stellen en praten. Wanneer uw kind een fout maakt, is het niet goed uw kind daarop te wijzen. Maar kunt u het best de verkeerde uitspraak, woorden en zinnen van uw kind herhalen, waarbij u de fout verbetert.
 • Lees voor of lees samen in de taal van je keuze (dat mogen ook meerdere talen zijn). Leen regelmatig leuke boeken bij Bibliotheek boeken lenen in Etten-Leur – Nieuwe Nobelaer. In de bibliotheek kunt u ook boeken vinden in verschillende talen. Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen gratis. 
 • Taal leren gaat niet helemaal vanzelf, ook niet voor kinderen. Zorg dat uw kind gemotiveerd blijft om zijn/ haar talenkennis te ontwikkelen. Maak er dus geen strijd van, moedig aan, benoem de voordelen en maak het leuk. Op taal begint thuis | samen aan de slag met taal kunt u in allerlei talen vinden hoe u thuis op een leuke manier aan de slag kunt gaan met taal. U vindt er tips over: praten, lezen, schrijven, spelen, zingen en kijken.
 • Ga via Home | de Jeugdbibliotheek aan de slag met bijvoorbeeld Voorleesfilmpjes | Jeugdbibliotheek 0-6 jaar. Dit is gratis als uw kind lid is van de bibliotheek. 
 • Deze digitale apps pdf (kennisnet.nl)zijn leerzaam. Meer weten over educatieve welke apps en games?  Kijk op: Mediasmarties, voor advies over kindermedia – Mediasmarties.

Voor de taalontwikkeling van uw kind is het ook van belang dat u zelf de schooltaal, het Nederlands, leert begrijpen. Wanneer u (beter) Nederlands leert, kunt u de (school)wereld van uw kind beter begrijpen en kunt u uw kind beter ondersteunen bij de schooltaken. Door (beter) Nederlands te leren kunt u ook uw eigen ontwikkelkansen vergroten.

Wilt u zelf het Nederlands beter leren begrijpen, spreken, lezen of schrijven, dan zijn daar diverse mogelijkheden voor binnen Etten-Leur. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Digi-Taalhuis.

TAEL kan u hierin ook advies geven. Maak dan gebruik van het formulier op de contact-pagina.  

Wanneer uw kind meer talen spreekt, dan is dat goed voor uw kind. Talen zijn belangrijk om contact te maken met anderen, om te communiceren, te ontdekken en te leren. Meer talen spreken biedt kinderen extra kansen en de kindertijd is voor de taalontwikkeling de beste tijd. Meertaligheid is één van de mooiste geschenken, die u uw kind kunt geven. Een kind leert de talen het beste die hij/ zij veel om zich heen hoort, in verschillende situaties en over verschillende onderwerpen. Voor u is het belangrijk om met uw kind de taal te spreken, die u zelf het beste en liefste spreekt.

Tips voor een meertalige opvoeding:

 • Het is belangrijk niet te stoppen met het spreken van de thuistaal, ook als de kinderen uit zichzelf de thuistaal niet zo graag willen spreken. De tegenzin gaat vaak vanzelf weer over. De thuistaal kan anders verloren raken.
 • Praat zoveel mogelijk met uw kind in uw thuistaal. Vraag naar hun ervaringen, hun gevoelens en hun dromen.
 • Vraag regelmatig uw kind of aan de leerkracht van uw kind over welke onderwerpen het gaat in de klas. Het is goed om deze onderwerpen thuis met uw kind te bespreken in uw thuistaal, zodat uw kind ook bekend is met het onderwerp in de thuistaal voor het daarover leert op school.
 • Zorg voor afspraakjes, sportactiviteiten en culturele activiteiten, waarin uw kind Nederlandse kinderen kan ontmoeten.
 • Luister met uw kind naar Nederlandse kinderliedjes, Nederlandse luisterboeken en kijk Nederlandse televisieprogramma’s met uw kind. Ga via Home | de Jeugdbibliotheek aan de slag met bijvoorbeeld Voorleesfilmpjes | Jeugdbibliotheek 0-6 jaar.Gratis als je lid bent van de bibliotheek. 
 • Lees voor of lees samen in de taal van je keuze (dat mogen ook meerdere talen zijn). Leen regelmatig leuke boeken bij Bibliotheek boeken lenen in Etten-Leur – Nieuwe Nobelaer. In de bibliotheek kunt u ook boeken vinden in verschillende talen. Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen gratis. 
 • Op de website StoryWeaver vindt u leuke digitale boeken in veel talen. Op Prentenboeken in alle talen vindt u een aantal mooie prentenboeken voorzien van audiovertalingen in heel veel talen.
 • Zorg ervoor dat uw kind regelmatig met andere familieleden of mensen uit uw culturele omgeving kan communiceren (via de telefoon, email, Skype etc.).
 • Laat oudere kinderen, die al kunnen lezen en schrijven (dus na groep 3), ook kennismaken met lezen en schrijven in de thuistaal. Eventueel met hulp van een taalschool. Belangrijk is om eerst te leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal (de doeltaal).

Op You tube vindt u een filmpje van Femke Danse, waarin zij u uitlegt hoe u gebruik kunt maken van uw moedertaal binnen het gezin. Op www.meertaligheid.be kunt u in verschillende talen tips lezen om uw kind op te voeden met meer talen. Op Welkom – Meertalig.nl en Flyer Meertaligheid voor ouders.pdf (probiblio.nl) vindt u ook allerlei tips voor een meertalige opvoeding.

Bij de meeste kinderen verloopt de taalontwikkeling als vanzelf. Er is echter een groep kinderen, die specifieke problemen ervaren bij het leren van taal. Deze kinderen hebben een  TaalOntwikkelingsStoornis ofwel een TOS en ervaren problemen op het gebied van het begrijpen van taal, het spreken van taal of een combinatie van beiden.

Er is sprake van een TOS als de taalproblematiek centraal staat en de taalproblemen niet door andere oorzaken verklaard kunnen worden. Een TOS kan erfelijk zijn en de hersenen van kinderen met een TOS ontwikkelen zich anders dan kinderen met een normale taalontwikkeling.

Bij meertalige kinderen kunnen specifieke taalproblemen aanwezig zijn in hun moedertaal en in het Nederlands. Deze taalproblemen zijn niet het gevolg van onvoldoende taalaanbod; hierdoor onderscheidt een TOS zich van een vertraagde taalontwikkeling.

Een kind met een TOS herkent u aan onder andere:

 • het kennen van weinig woorden;
 • moeite hebben om op een woord te komen;
 • moeite hebben om een gesprek te voeren;
 • niet goed verstaanbaar zijn;
 • het maken van korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen;
 • het niet begrijpen wat anderen zeggen, daardoor voelt het kind zich niet begrepen en kan boos of erg stil worden;
 • het niet lijken te luisteren;
 • en het (nog) niet of weinig praten.

 Tips voor als uw kind een TOS heeft:

 • Blijf met en tegen uw kind praten, ook als uw kind maar weinig terug zegt.
 • Geef één opdracht tegelijk.
 • Volg uw kind tijdens het spelen.
 • Praat rustig en gebruik geen moeilijke woorden.
 • Lees veel voor en moedig uw kind aan om te reageren.
 • Verbeter uw kind niet, maar herhaal wat hij of zij heeft gezegd, maar dan op de juiste manier. 

Op de website van Kentalis TOS tips voor ouders | Kentalis vindt u nog meer informatie over kinderen met een TOS.

Taalondersteuning is er voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar met een vertraagde taalontwikkeling in de taal die op school wordt gesproken, de Nederlandse taal. Er zijn verschillende oorzaken waardoor de taalontwikkeling vertraagd kan zijn. Kinderen die deelnemen aan de taalondersteuning zijn bijvoorbeeld: kinderen die onvoldoende (Nederlands) taalaanbod krijgen of hebben gehad, kinderen waarbij er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een logopedisch probleem en kinderen die als gevolg van een ander probleem moeite hebben met het leren van taal.

Het is van groot belang dat op jonge leeftijd wordt begonnen met goed en voldoende (Nederlands) taalaanbod. De taalontwikkeling van kinderen is namelijk afhankelijk van wat zij om zich heen horen, dus wat ze krijgen aangeboden.

Een goede taalontwikkeling is nodig om je goed te kunnen uitdrukken en om anderen te begrijpen. Kennis hebben van veel woorden is de basis voor succes op school en het goed kunnen functioneren in de samenleving.

Kinderen met een vertraagde taalontwikkeling zullen bij de taalondersteuning intensief en uitdagend taalaanbod krijgen om de taalvaardigheid te vergroten. Deze intensieve taalondersteuning sluit aan bij de thema’s in de klas. Bij TAEL werken we vooral aan woordenschatuitbreiding, maar ook aan: het verbeteren van de luisterhouding, het herkennen en uitspreken van klanken en het maken van goede zinnen. Dit intensieve taalonderwijs vindt twee keer per week plaats tijdens reguliereschoolweken in een klein groepje buiten de groep voor minimaal een half jaar.

De ouderbetrokkenheid bij het leren van taal is belangrijk om de taalvaardigheid van het kind te vergroten. U, als ouder, krijgt bij elk nieuw thema een praatplaat en de woorden mee naar huis met daarbij een tip hoe u thuis met de woorden aan de slag kunt. Ook wordt u als ouder bij de begeleiding betrokken door u uit te nodigen tijdens de taalondersteuning van hun kind. Soms kiest een school er voor om ouderbijeenkomsten te organiseren, waarbij u, als ouder, handvaten krijgt hoe u de taalontwikkeling van uw kind thuis kunt stimuleren.

Ervaring van ouders:
Moeder: ‘Door de taalles bij jou wil mijn zoontje nu ook heel graag eens gaan logeren!’

Vader: ‘Mijn kind huilt niet meer op school, omdat hij de juf veel beter begrijpt.’

Ouders: ‘Ons kind gaat thuis meer Nederlands praten en vertelt veel meer over wat ze heeft gedaan op school.’

FOLDER TAALONDERSTEUNING OUDERS – VOORKANT


FOLDER TAALONDERSTEUNING OUDERS – ACHTERKANT